Specifics
Taiwan [2011] - 114m
Genre
Drama
Directed by
Sylvia Chang, Tso-chi Chang, Arvin Chen, Kuo-fu Chen, Yu-Hsun Chen, Wen-tang Cheng, Yu-chieh Cheng, Yen-Ping Chu, Mong-Hong Chung, Leon Dai, Wi Ding Ho, Chi-Jan Hou, Hsiao-hsien Hou, Ya-Chuan Hsiao, Ko-shang Shen, Shaudi Wang, Toon Wang, Te-Sheng Wei, Nien-Jen Wu, Ya-che Yang
More info on
rating
3.5*/5.0*
10+10 poster

Watches

May 01, 2012

3.5*/5.0*

More by the directors