films seen
8
average score
2.56*
nationality
Hong Kong - 70 years old
status
Alive and kicking
more info

Movies


Saviour of the Soul 2

Jiu er Shen Diao Xia lu Zhi Chi Xin Chang Jian
1992 / 92m - Hong Kong
Comedy, Sci-fi, Fantasy
3.5*/5.0*
Saviour of the Soul 2 poster

Scorpion King

Jie Zi Zhan Shi
1992 / 99m - Hong Kong
Comedy, Action
3.5*/5.0*
Scorpion King poster

Saviour of the Soul

Gauyat Sandiu Haplui
1991 / 92m - Hong Kong
Drama, Fantasy, Action
3.0*/5.0*
Saviour of the Soul poster

Spiritual Love

Gui Xin Niang
1987 / 88m - Hong Kong
Comedy, Drama
3.0*/5.0*
Spiritual Love poster

Mahjong Dragon

Ma Qiao Fei Long
1997 / 97m - Hong Kong
Action
2.0*/5.0*
Mahjong Dragon poster

Women on the Run

Chi Luo Kuang Ben
1993 / 89m - Hong Kong
Action
2.0*/5.0*
Women on the Run poster

Possessed II

Yan Gui Fa Kuang
1984 / 93m - Hong Kong
Horror, Thriller
2.0*/5.0*
Possessed II poster

Timeless Romance

Chiu Si Hung Yiu Oi
1998 / 95m - Hong Kong
Comedy, Fantasy, Crime
1.5*/5.0*
Timeless Romance poster